Υπηρεσίες

 • Αλλαγή λιπαντικών
 • Αλλαγή φίλτρων
 • Έλεγχος υγρών
 • Έλεγχος φρένων
 • Έλεγχος αναρτήσεων
 • Μπροστινό σύστημα
 • Έλεγχος λειτουργίας κινητήρα
Service
Επισκευή
 • Κινητήρα
 • Συστημάτων διεύθυνσης
 • Κιβωτίου ταχυτήτων
 • Φρένων
 • Αναρτήσεων
Προετοιμασία του οχήματός σας για μηχανολικό
έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) σε όλα τα σημεία ελέγχου σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Προετοιμασία Κ.Τ.Ε.Ο.
Συντήρηση A/C
 • Έλεγχος φρέον
 • Φίλτρο καμπίνας
 • Λειτουργία ανεμιστήρων
 • Έλεγχος αεραγωγών